karaoke machines

you can see this photo in xun zhou’s book, karaoke: a global phenomenon.