The Zhangye Danxia Landform in Gansu province, China. Wow.